ΚΟΡΜΟΙ ΠΕΥΚΗΣ & ΕΛΑΤΗΣ

Think Eco

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ  χρησιμοποιεί κορμούς ελάτης και πεύκης για την παραγωγή ξυλείας σε διάφορες διατομές (καδρόνια, μαδέρια, σανίδες).

Η προμήθεια των κορμών γίνεται από την εγχώρια αγορά.

Δυνατότητα κοπής των κορμών στα επιθυμητά μήκη , προς υλοποίηση διακοσμητικών κατασκευών.