ΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ

Think Eco

Τα κιβώτια συσκευασίας λαδιού χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δοχείων λαδιού, εντός και εκτός Ελλάδας και διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνη με το διεθνές πρότυπο ISPM15.

Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής κιβωτίων γιά ένα, δύο, ή και περισσότερα δοχεία.