Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ, δραστηριοποιείται στο χώρο της ξύλινης συσκευασίας
από το 1968,   με κορυφαία εξειδίκευση στους τομείς:
• Του σχεδιασμού και κατασκευής ξύλινων μέσων συσκευασίας για βαριές βιομηχανικές  χρήσεις  και πολυτελών ξύλινων συσκευασιών για τυποποιημένα προϊόντα
              • Της επεξεργασίας ξυλείας.
              Επίσης στον τομέα της ανακύκλησης παλετών και ξυλείας είναι από τις πρωτοπόρες εταιρείες, έχοντας πάντα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της,  ως κύρια φροντίδα της την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας προς όφελος του περιβάλλοντος.
Από τον Ιανουάριο του 2006, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων για να επεξεργάζεται θερμικά, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15, ξύλινα υλικά συσκευασίας δικής της παραγωγής ή των πελατών της, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Κορωπί.
Από τον Ιανουάριο του 2012, η εταιρεία έχει εισέλθει  στον χώρο της ξύλινης πολυτελούς συσκευασίας προϊόντων απευθυνόμενη σε εταιρείες που ζητούν ποιοτική συσκευασία των προϊόντων τους.
Για το σύνολο του κύκλου δραστηριοτήτων της εταιρείας, χορηγήθηκε από το ACG (American Certification Group) πιστοποιητικό καταλληλότητας για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000.
Στην μακρόχρονη  πορεία της η εταιρεία έχει συμπεριλάβει στο πελατολόγιό της, εταιρείες οι οποίες είναι leaders στον τομέα τους, ικανοποιώντας κάθε απαίτησή τους και δημιουργώντας συσκευασίες υψηλού επιπέδου ποιότητας για τα προϊόντα τους.
Σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς στην αγορά έχοντας καταξιωθεί για τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά της.
Η εταιρεία παρακολουθεί και ενημερώνεται ανελλιπώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της.