Προφίλ

Ανάπτυξη
Μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο της ξύλινης συσκευασίας, με μεγάλες δυνατότητες επεξεργασίας ξυλείας.
1968
Πρωτοπορία
Από τους πρωτοπόρους, στον τομέα της ανακύκλησης παλετών και ξυλείας, με κύριο μέλημα την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας προς όφελος του περιβάλλοντος.
1988
Εγγύηση
Της χορηγήθηκε από το ACG (American Certification Group) πιστοποιητικό καταλληλότητας για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000.
2006
Εξέλιξη
Η εταιρεία μπαίνει στον χώρο της ξύλινης συσκευασίας δώρου, απευθυνόμενη σε εταιρίες που ζητούν ποιοτική συσκευασία των προϊόντων τους.
2012