ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της ξύλινης συσκευασίας:

  • Έχει πιστοποιηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απεντόμωση βάσει του διεθνούς προτύπου (ISPM 15) όλων των ξύλινων μέσων συσκευασίας.
  • Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και υλοποίηση της συσκευασίας (κιβώτια, παλέττες, ειδικές κατασκευές κ.λ.π.).
  • Αναλαμβάνει την υλοποίηση παντός είδους συσκευασίας στις εγκαταστάσεις της, στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή στις εγκαταστάσεις τρίτων κατ΄ εντολή του πελάτη.
  • Επισκευάζει όλα τα μέσα ξύλινης συσκευασίας στις εγκαταστάσεις της, στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή στις εγκαταστάσεις τρίτων κατ' εντολή του πελάτη.
  • Έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης ξυλείας όπως διαμόρφωση καδρονιού με λούκι (βάση για τσέρκι), σπάσιμο γωνιών σε καδρόνι ή μαδέρι, πλάνισμα κ.λ.π.