ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της κατασκευής ξύλινων μέσων συσκευασίας, παρέχει υπηρεσίες συσκευασίας:

  • Στις εγκαταστάσεις της ο πελάτης παραδίδει και παραλαμβάνει  τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις της. Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων από τον πελάτη, με μεταφορικά μέσα της εταιρεία μας.
  • Στις εγκαταστάσεις του πελάτη.Προσωπικό της εταιρείας μας, υλοποιεί  τη συσκευασία στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
  • Στις εγκαταστάσεις τρίτων κατ’ εντολή και λογαριασμό του πελάτη.Προσωπικό της εταιρείας μας, υλοποιεί  τη συσκευασία στις εγκαταστάσεις του πελάτη.