ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της κατασκευής ξύλινων μέσων συσκευασίας, παρέχει υπηρεσίες συσκευασίας:

  • Στις εγκαταστάσεις της ο πελάτης παραδίδει και παραλαμβάνει  τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις της. Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων από τον πελάτη, με μεταφορικά μέσα της εταιρεία μας.
  • Στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Προσωπικό της εταιρείας μας, υλοποιεί  τη συσκευασία στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Στις εγκαταστάσεις τρίτων κατ’ εντολή του πελάτη. Στις εγκαταστάσεις τρίτων κατ’ εντολή και λογαριασμό του πελάτη.