ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της κατασκευής ξύλινων μέσων συσκευασίας, παρέχει υπηρεσίες :


• Δημιουργίας προδιαγραφών για το σχεδιασμό του ξύλινου μέσου συσκευασίας
• Σχεδιασμού του ξύλινου μέσου βάσει των απαιτήσεων και προδιαγραφών του πελάτη


Η εταιρεία, επίσης, έχει τη δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο του πελάτη, εφόσον ζητηθεί και συμφωνηθεί, για τη μελέτη του προϊόντος που θα συσκευασθεί, ώστε να προτείνει το κατάλληλο, για την κάθε περίπτωση, μέσο συσκευασίας (κιβώτιο, παλέττα, ειδική κατασκευή).