ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο, παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης ξυλείας κατόπιν υπόδειξης του πελάτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διαμόρφωση καδρονιού με λούκι (για τσέρκι), το σπάσιμο των γωνιών σε καδρόνια ή μαδέρια, πλάνισμα κ.λ.π.