ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ISPM 15

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ από το 2006 έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απεντόμωση όλων των ξύλινων μέσων συσκευασίας σύμφωνα με το πρότυπο ISPM 15 στις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί.

Το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15 θεσπίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα φυτοϋγειονομικά μέτρα του Διεθνούς Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων (FAO), που απαιτούνται για την εξάλειψη του κινδύνου  από την εισαγωγή και διάδοση '' παθογόνων μικροβίων καραντίνας'', στα ξύλινα μέσα συσκευασίας.

Τα απεντομωμένα ξύλινα μέσα συσκευασίας μετά το πέρας της διαδικασίας απεντόμωσης σφραγίζονται με ένα  σημάδι συμμόρφωσης το οποίο είναι  παγκοσμίως  γνωστό ως "γραμματόσημο σίτου" και συνοδεύονται με το πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Προϊόντα συμβατά με το πρότυπο ISPM 15 είναι τα βιομηχανικά προϊόντα ξύλου (ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ, OSB, ΝΟΒΟΠΑΝ, MDF) και τα πλαστικά .